Jag är född och uppvuxen i Helsingborg och arbetar som författare, arkivarie, litteraturvetare och historiker.

Jag är utbildad inom journalistik och har lång erfarenhet av skrivande, både skönlitterärt och inom mitt yrke. Jag skriver för kulturtidskrifter och har publicerat romanen Fånga lyckan i flykten

Som så många andra idag, valde jag att ge ut boken själv... Creative Woman kallar jag mitt förlag och det är min dröm att förlägga kvinnliga författare och kunna erbjuda marknaden en smalare litteratur. Mitt främsta intresseområde är kvinnornas plats i historien. Jag vill lyfta fram kvinnors betydelse och det faktum att alla epoker haft kvinnor som vågat sticka ut och som varit mycket starka. 

Läs min blogg!

Kristina Lauridsens hemsida om boken ”fånga lyckan i flykten”.