Fånga lyckan i flykten
en historisk roman av Kristina Lauridsen

Romanen ”Fånga lyckan i flykten” speglar Agneta Horns strävan att uppnå ett harmoniskt liv i ett turbulent 1600-tal. 

Hennes barn- och ungdomstid var hård med den otrygghet och utsatthet hon upplevde som moderlös. Hon tvingas flytta mellan olika släktingar - mest bor hon hos sin faster Ebba som långt ifrån är någon kärleksfull modersgestalt och de båda hamnar ideligen i konflikt med varandra. Fastern försöker fostra och forma Agneta till en lydig flicka som var idealet i tiden men det är endast hos mormor och morfar som hon får vara den hon är, och får den kärlek hon saknar. 

Agneta är envis och kämpar för den kärlek som fadern och släkten sätter sig emot. Hennes stora kärlek, Lars Cruus, hör inte till den gamla förnäma adeln även om han är rik. Erik Sparre, som är familjens val, kommer av gammal ätt men är fattig eftersom han har alltför många syskon att dela förmögenheten med. Agneta som är enda barn åt den högt uppsatte fältherren Gustaf Horn och arvtagerska till hans och moderns stora rikedomar ska enligt faster Ebba "hjälpa en fattig karl i sadeln". Agneta vägrar och efter att ha avvisat "Sparren" en gång för alla står hon inför risken att uteslutas ur familjen eftersom hon skadat sin fars heder. Men inte ens med Lars blir livet som Agneta vill och ensam får hon sedan kämpa för att bygga upp ett nytt liv för sig och sina barn.

Fånga lyckan i flykten bygger på Agneta Horns självbiografi som slutar mitt i en mening. Romanen går bakom levnadsteckningen och berättar hela historien om ett kort och intensivt liv i stormaktstidens Sverige och Europa.


Läs om mig och Creative Woman! Läs också recensionen av min roman från tidningen Personhistorisk tidskrift. Den finner du längre ner på sidan.


KÖP BOKEN!

recension

Kristina Lauridsens hemsida om boken ”fånga lyckan i flykten”.